Đại học Đồng Tháp tuyển sinh liên thông đại học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Trường đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học năm 2023 cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển sinh

STT Mã ngành Tên ngành Loại hình đào tạo Ghi chú
Liên thông Văn bằng 2 VLVH
(thí sinh THPT)
Trung cấp lên cao đẳng Trung cấp lên đại học Cao đẳng lên đại học
1 7140201 Giáo dục Mầm non X X X X X
2 7140202 Giáo dục Tiểu học X X X X
3 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên X X
4 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý X X
5 7140205 Giáo dục chính trị X X X
6 7140206 Giáo dục Thể chất X X X X
7 7140209 Sư phạm Toán học X X X
8 7140210 Sư phạm Tin học X X X
9 7140246 Sư phạm Công nghệ X X X
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn X X X
11 7140221 Sư phạm Âm nhạc X X X X
12 7140222 Sư phạm Mỹ thuật X X X X
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh X X X
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng X X X X
15 7340301 Kế toán X X X X
16 7340101 Quản trị kinh doanh X X X X
17 7440301 Khoa học môi trường X X X X
18 7480101 Khoa học máy tính X X X X
(Công nghệ thông tin)
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản X X X X
20 7620109 Nông học X X X X
21 7220201 Ngôn ngữ Anh X X X X
22 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc X X X X
23 7310630 Việt Nam học X X X X
24 7229042 Quản lý văn hóa X X X X
25 7760101 Công tác xã hội X X X X
26 7850103 Quản lý đất đai X X X X

II. Thông tin tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

a. Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học (đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành hoặc khác nhóm ngành đào tạo).

b. Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Phần III của Thông báo này.

c. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

d. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và phí dự tuyển theo quy định.

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

III. Ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo

1. Đối với ngành đào tạo giáo viên

1.1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên khác nhóm ngành dự tuyển

Quy định ngưỡng đầu vào cụ thể như sau:

a. Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b. Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

1.2. Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; thí sinh ngành Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0): khi đăng ký xét tuyển vào các ngành phù hợp không phải áp dụng ngưỡng đầu vào.

1.3. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm dự tuyển vào cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: ngưỡng đầu vào là thí sinh xếp hạng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên.

1.4. Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển Quy định ngưỡng đầu vào cụ thể như sau:

a. Đối với thí sinh dự tuyển vào đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này, ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

 • Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên;
 • Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
 • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;
 • Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

b. Đối với thí sinh dự tuyển vào đại học các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

 • Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên;
 • Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
 • Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học đạt loại khá trở lên.

1.5. Đối với người đã trúng tuyển hoặc đã tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07 tháng 5 năm 2020: nếu dự tuyển vào học đại học để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, ngưỡng đầu vào là thí sinh xếp hạng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên.

 1. Đối với các ngành đào tạo còn lại: ngưỡng đầu vào là thí sinh xếp hạng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên.

IV. Tổ chức đào tạo

1. Thời gian đào tạo (người học có thể đăng ký học vượt để được tốt nghiệp sớm hơn thời gian quy định).

a. Đối với đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

  • Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp đúng chuyên ngành là 1,5 năm.
  • Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng nhóm ngành là 2,0 năm.
  • Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp khác nhóm ngành là 2,5 năm.

b. Đối với đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học

  • Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp đúng chuyên ngành là 3,0 năm.
  • Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng nhóm ngành là 3,5 năm. – Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp khác nhóm ngành là 4,0 năm.

c. Đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

  • Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng đúng chuyên ngành là 2,0 năm.
  • Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng nhóm ngành là 2,5 năm.
  • Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng khác nhóm ngành là 3,0 năm.

d. Đối với đào tạo văn bằng hai trình độ đại học

  • Các ngành đào tạo giáo viên
 • Đã tốt nghiệp trình độ đại học cùng nhóm ngành là 2,5 năm.
 • Đã tốt nghiệp trình độ đại học khác nhóm ngành là 3,0 năm.
  • Các ngành đào tạo còn lại là 2,5 năm.

đ. Đối với đào tạo văn bằng hai trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng nhóm ngành là 2,0 năm.
 • Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng khác nhóm ngành là 2,5 năm.

e. Đối với đào tạo vừa làm vừa học (thí sinh tốt nghiệp THPT)

 • Dự tuyển vào trình độ cao đẳng là 3,0 năm.
 • Dự tuyển vào trình độ đại học là 4,0 năm.

2. Tổ chức lớp học

a) Đối với các ngành đào tạo giáo viên

 • Từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau: học vào buổi tối các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến và học vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm: học tập trung các ngày trong tuần bằng hình thức trực tiếp.

b) Đối với các ngành đào tạo còn lại: học vào buổi tối các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến và học vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

 

V. Hồ sơ đăng ký, hình thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh làm 02 hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định, trong đó, mỗi hồ sơ gồm có:

 • 01 phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh 4×6 và có xác nhận của cơ quan quản lý đồng ý cho đi học (thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
 • 01 bản photo có công chứng giấy khai sinh và căn cước công dân.
 • 01 bản photo có công chứng văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học (đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành hoặc khác nhóm ngành đào tạo).
 • 02 bản photo có công chứng bảng điểm toàn khóa trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học.
 • 01 bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp THPT.
 • 01 bản photo có công chứng học bạ THPT.

VI. Phí tuyển sinh, hình thức nộp phí tuyển sinh

1. Phí tuyển sinh:000đ/thí sinh.

2. Hình thức nộp phí tuyển sinh: nộp phí tuyển sinh tại Trường Trung cấp Mai Linh.

VII. Học phí đào tạo (áp dụng đối với lớp có từ trên 20 người/1 lớp/1 đối tượng tuyển sinh)

1. Năm thứ nhất:000.000đ/1 sinh viên.

2. Mức thu học phí các năm học còn lại: thực hiện theo Quyết định số 385/QĐĐHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp.

Mọi chi tiết cần hỏi xin liên hệ:

 • Tại TP.HCM:
  • Số 302, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, điện thoại: 0765 199 789 – 0785 199 789 – 0877 337 888 – 0909 29 00 44 hoặc
  • Số 546, đường Ngô Gia Tự, phường 9, Quận 5, điện thoại: 0703 820 820 – 0366 535 538.
 • Tại Đồng Nai:
  • Số 39, đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, điện thoại: 0333 199 789 – 0822199789 – 0773 780 999 hoặc
  • F1 (94) Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, điện thoại: 0834 199 789 – 0918 523 391.
 • Trung tâm Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng nghề, Trường Đại học Đồng Tháp. Địa chỉ: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

11 thoughts on “Đại học Đồng Tháp tuyển sinh liên thông đại học năm 2023

 1. Trần Thị Ái Nhân says:

  E học trung cấp sư phạm âm nhạc ra trường năm 2016 đạt loại trung bình khá vậy e có đủ điều kiện để học liên thông đại học không ạ mong trường trả lời e xóm nhất để e biết mà học ạ e cảm ơn

 2. Nguyễn Giàu says:

  Mình tốt nghiệp cao đẳng tin học năm 2012 loại trung bình, có đủ điều kiện đăng ký liên thông lên đại học không vậy? Mong trường trả lời giúp em cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *