LỊCH KHAI GIẢNG

1. Đối với hệ VLVH:

– Hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Chốt số lượng hồ sơ đến ngày 25 hàng tháng
– Xét tuyển: Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo vào tháng kế tiếp của tháng nộp hồ sơ.
– Khai giảng: Lễ khai giảng và nhập học sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tuyển.

2. Đối với hệ đại học trực tuyến:

KHÓA 15

Đợt 1: Ngày 11/04/2021 (Đã khai giảng)

Đợt 2: Ngày 30/05/2021 (Đang nhận hồ sơ, chốt hồ sơ 25/3)

Đợt 3: Ngày 18/07/2021

KHÓA 16

Đợt 1: Ngày 29/08/2021

Đợt 2: Ngày 17/10/2021

Đợt 3: Ngày 05/12/2021

– Hạn nộp hồ sơ chính thức: Chốt số lượng hồ sơ trước ngày khai giảng 14 ngày.
– Hồ sơ bổ sung: Trường hợp học viên không kịp nộp hồ sơ bổ sung trong thời hạn đăng ký chính thức, học viên có thể nộp bổ sung trong vòng 7 ngày kể từ ngày khai giảng.

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại họchình thức vừa làm vừa học (tháng 12/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

 

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN TỪ XA NĂM 2020
(Đào tạo theo phương thức E – Learning)

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ văn bản số 457/HĐ-PHĐT ngày 03/02/2020 về việc phối hợp đào tạo trực tuyến EHOU giữa trường Đại học Mở hà Nội với trường Trung cấp Mai Linh;
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 1874/TB-ĐHM ngày 04/06/2020 của trường Đại học Mở Hà Nội;
Trường trung cấp Mai Linh thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học trực tuyến năm 2020, cụ thể như sau:

Xem chi tiết